Profilem działalności firmy jest doradztwo dla inwestora zamierzającego uruchomić swój browar. Wspólna praca z inwestorem trwa podczas powstawania browaru, jego planowanie, produkcję, uruchomienie i bezpośrednio po nim współpracujemy z inwestorem i realizujemy jego cele, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu. Ponadto uczestniczymy w montażu, załatwianiu spraw urzędowych, zamówienie surowców, dostarczamy i wdrażamy receptury piwa podczas uruchomienia browaru wraz ze szkoleniem piwowara.

Uruchomienie browaru to wiele postępowań urzędowych. Kluczową sprawą jest uzyskanie zatwierdzenia typu dla urządzeń pomiarowych. Najważniejszą rzeczą jest przystosowanie urządzeń do wytycznych urzędowych. Zajmuje się przygotowaniem wniosku o zatwierdzenie typu zbiorników pomiarowych do Prezesa Głównego Urzędu Miar wraz z dokumentacją techniczną. Uczestniczę w postępowaniach urzędowych związanych z zatwierdzeniem typu.

Przygotowuję dokumentację HACCP dla Sanepidu.

Przygotowuje niezbędne dokumenty dla Urzędu Celnego celem pomyślnego przeprowadzenia weryfikacji browaru (podpisanie stosownego protokołu), zatwierdzenia akt weryfikacyjnych co oznacza zgodę właściwego Naczelnika Urzędu Celnego na rozpoczęcie gotowania (produkcji) piwa poza składem podatkowym.

W przypadku potrzeby produkcji piwa w składzie podatkowym współuczestniczę w postępowaniu mającym na celu uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Przygotowuję niezbędne dokumenty m.in. regulamin składu podatkowego i akta weryfikacyjne browaru.